Next Prev

Lớp giáp mỏng Trong quá trình đột biến, lớp da cứng, dễ thích nghi của Zergling bị thay đổi, phải căng ra theo cơ thể mới phát triển, trong khi cấu trúc xương thì…

Về Thor

24-06

Lớp vỏ Lớp giáp đặc làm bằng hỗn hợp neosteel – gốm bảo vệ chiếc Thor ì ạch. Những lớp giáp này được làm bằng các chi tiết có thể dễ dàng thay thế nếu…

Chân Những cái chi dài treo lủng lẳng dưới dạ dày của sinh vậy này đã tiến hóa thành một dải các sợi nhỏ có thể thu thập thông tin cảm giác và không…